قطعات قابل تعمیر ریموت کنترل کدامند؟

تعمیر فلاشر به صرفه تر است یا تعویض آن؟

تعمیر کنترل برد چقدر زمان میبرد؟

خرابی های رایج در کنترل برد چیست؟