ویدیوی معرفی محصولات برند بتا

پادکست توضیحات تعمیر راهبند بتا Beta (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای بتا Betaواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعویض موتورهر عدد / 17.000.000
تعویض بلبرینگهر عدد / 3۵۰.۰۰۰
تعمیر بردهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض مغزی خلاص کنهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعمیر و تعویض گیربکسهر عدد / 2.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند بتا هر عدد / 4۵۰.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند بتا هر عدد / ۲۵۰.۰۰۰
تعویص میله راهبند بتا هر عدد / 4۵۰.۰۰۰
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجددهر عدد / 6۵۰.۰۰۰
سرویس دوره ای راهبند بتاهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض شفت و تابگیری هر عدد/ ۳۵۰.۰۰۰
نصب مجدد هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای بتا Beta