ویدیوی معرفی محصولات برند BFT

پادکست توضیحات تعمیر راهبند بی اف تی BFT (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای بی اف تی BFTواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسین راهبند بی اف تی BFTهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 35.000.000
تعویض بلبرینگ راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 6۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 900.000
تعویض خلاص کن راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 3.500.000
تعمیر گیربکس راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 6.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 1.200.000
تعویض فنر یا میله راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل نمتغیرهر عدد / 8.000.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد / 2.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند بی اف تی BFTهر عدد / 900.000
سرویس دوره ای راهبند بی اف تی BFT هر عدد / 850.000
تعویض گیربکس راهبند بی اف تی BFT باتوجه به مدل متغیر هر عدد/ 15.000.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند بی اف تی BFT هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای بی اف تی BFT