ویدیوی معرفی محصولات برند نایس

پادکست توضیحات تعمیر راهبند نایس Nice (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای نایس Niceواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 1.000.000
تعویض موتور راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 25.000.000
تعویض بلبرینگ راهبند نایس Niceهر عدد / 1.200.000
تعمیر برد راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 2.000.000
تعویض خلاص کن راهبند نایس Niceهر عدد / 900.000
تعمیر گیربکس راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 7.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند نایس Niceهر عدد / 1.200.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 3.200.000
تعویض گیربکس راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 25.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 1.500.000
سرویس دوره ای راهبند نایس Niceهر عدد / 1.000.000
تعویض میله و یا فنر راهبند نایس Nice با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد/ 1.500.000
نصب و راه اندازی راهبند نایس Niceهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای نایس Nice