ویدیوی معرفی محصولات برند V2

پادکست توضیحات تعمیر راهبند وی تو V2 (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای وی تو V2واحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 1.000.000
تعویض موتور راهبند وی تو V2 با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 25.000.000
تعویض بلبرینگهر عدد / 1.150.000
تعمیر برد راهبند وی تو V2 با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 1.500.000
تعویض خلاص کنهر عدد / 950.000
تعویض گیربکس راهبند وی تو V2 با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 18.000.000
تعویض میکروسوئیچهر عدد / 1.500.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند وی تو V2 با توجه به مدل راهبند متغیر میباشد هر عدد / 6.500.000
تعمیر راهبند وی تو V2 با توجه به مدل راهبند متغیر میباشدهر عدد / 1.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجددهر عدد / 2.500.000
سرویس دوره ای راهبند وی تو V2 هر عدد / 1.000.000
تعویض میله و یا فنر راهبند وی تو V2 هر عدد/ 2.500.000
نصب مجدد و راه اندازی راهبند وی تو V2 هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای وی تو V2