ویدیوی معرفی محصولات برند بنینکا

پادکست توضیحات تعمیر راهبند بنینکا Beninca (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای بنینکا Benincaواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 18.000.000
تعویض بلبرینگ راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 12.000.000
تعویض خلاص کن راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 2.500.000
تعمیر گیربکس راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 3.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 900.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 1.800.000
تعویض میله یا فنز راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد / 1.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند بنینکا Beninca هر عدد / 1.000.000
سرویس دوره ای راهبند بنینکا Beninca هر عدد / 90۰.۰۰۰
تعویض گیربکس راهبند بنینکا Beninca با توجه به مدل متغیرهر عدد/ 35.000.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند بنینکا Beninca هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای بنینکا Beninca