پادکست توضیحات تعمیر راهبند پویادرPooya Door(برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای پویا در PoOyaواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسین هر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند پویا درهر عدد / 3.500.000
تعویض بلبرینگ راهبند پویا درهر عدد / 4۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند پویا درهر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعویض خلاص کن راهبند پویا درهر عدد / 1.200.000
تعمیر تعویض گیربکس راهبند پویا درهر عدد / 6.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند پویا درهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیر بکس راهبند پویا درهر عدد / 1.800.000
تعویض فنر یا میله راهبند پویا درهر عدد / 1.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند پویا درهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
سرویس دوره ای راهبند پویا درهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض گیربکسهر عدد/ 6.500.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند پویا درهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای پویا Poya