پادکست توضیحات تعمیر راهبند دژبان Dejban (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای دژبان Dejbanواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 5.500.00۰
تعویض بلبرینگ موتور راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 850.000
تعمیر برد راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 2.500.000
تعویض خلاص کن راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 900.000
تعمیر گیربکس راهبند دژبان Dejban هر عدد / 2.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 900.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 1.800.000
تعویض گیربکس راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 6.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 1.000.000
سرویس دوره ای راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 900.000
تعیوض میله یا تعویض فنر راهبند دژبان Dejbanهر عدد/ 1.500.000
نصب و راه اندازی راهبند دژبان Dejbanهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای دژبان Dejban