نمایش 1–60 از 131 نتیجه

کنترل برد جک دولنگه BLANCO بلانکو هرا HERA

قیمت اصلی تومان 7,290,000 بود.قیمت فعلی تومان 4,860,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری ECO A

قیمت اصلی تومان 10,746,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,288,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه آریا 400 ایران

قیمت اصلی تومان 10,530,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,450,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری ECO B

قیمت اصلی تومان 10,692,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,612,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 4L

قیمت اصلی تومان 10,044,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,720,000 است.

جک پارکینگی دولنگه باروس 400 ایران

قیمت اصلی تومان 10,530,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,990,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری Nor A

قیمت اصلی تومان 11,880,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,368,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه آریا 500 ایران

قیمت اصلی تومان 11,610,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,530,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 4s

قیمت اصلی تومان 11,178,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,584,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 6L

قیمت اصلی تومان 11,340,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,692,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری Nor B

قیمت اصلی تومان 12,150,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,692,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 6s

قیمت اصلی تومان 11,340,000 بود.قیمت فعلی تومان 11,070,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه آریا 600 ایران

قیمت اصلی تومان 12,420,000 بود.قیمت فعلی تومان 11,610,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO هرا Hera مدل L

قیمت اصلی تومان 19,980,000 بود.قیمت فعلی تومان 14,040,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO دو لنگه سری هرا Hera

قیمت اصلی تومان 17,010,000 بود.قیمت فعلی تومان 14,040,000 است.

جک پارکینگی کانه گیت 220 ولت فنلاند سری win kit 600

قیمت اصلی تومان 18,630,000 بود.قیمت فعلی تومان 16,470,000 است.

جک پارکینگی دولنگه بلانکو اسپانیا BLANCO نیکس NYX

قیمت اصلی تومان 18,630,000 بود.قیمت فعلی تومان 17,550,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO دولنگه سری هادس Hades

قیمت اصلی تومان 21,060,000 بود.قیمت فعلی تومان 18,738,000 است.

جک پارکینگی نایس Wingo A60 Nice بردجدید MC 800

قیمت اصلی تومان 25,002,000 بود.قیمت فعلی تومان 24,570,000 است.

جک پارکینگی دولنگه V2 ایتالیا مدل Calypso 400

قیمت اصلی تومان 28,080,000 بود.قیمت فعلی تومان 25,920,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 4p

قیمت اصلی تومان 32,076,000 بود.قیمت فعلی تومان 30,780,000 است.

جک پارکینگی کی اتومیشن ایتالیا Ray 2524

قیمت اصلی تومان 36,180,000 بود.قیمت فعلی تومان 33,480,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 5p

قیمت اصلی تومان 34,020,000 بود.قیمت فعلی تومان 33,480,000 است.

جک پارکینگی جنیوس ایتالیا سری 300 G Bat

قیمت اصلی تومان 35,262,000 بود.قیمت فعلی تومان 34,560,000 است.

جک پارکینگی کوییکو Quicko ایتالیا Eon

قیمت اصلی تومان 36,342,000 بود.قیمت فعلی تومان 35,154,000 است.

جک پارکینگی بی اف تی Phobos A25 فوبوس A25

قیمت اصلی تومان 39,960,000 بود.قیمت فعلی تومان 36,288,000 است.

جک درب پارکینگ بی اف تی فوبوس BFT Phobos A40

قیمت اصلی تومان 39,960,000 بود.قیمت فعلی تومان 37,422,000 است.

جک پارکینگی جنیوس ایتالیا سری 400 G Bat

قیمت اصلی تومان 38,448,000 بود.قیمت فعلی تومان 37,800,000 است.

جک پارکینگ BFT Kustos A40 ایتالیا دو لنگه 24 ولت

قیمت اصلی تومان 40,500,000 بود.قیمت فعلی تومان 37,962,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Proteco ایتالیا مدل Leather4

قیمت اصلی تومان 40,014,000 بود.قیمت فعلی تومان 39,420,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Proteco ایتالیا مدل Leather5

قیمت اصلی تومان 46,926,000 بود.قیمت فعلی تومان 44,496,000 است.

جک پارکینگی نایس ایتالیا Toona 5024

قیمت اصلی تومان 46,980,000 بود.قیمت فعلی تومان 45,900,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Faac ایتالیا مدل 412

قیمت اصلی تومان 50,922,000 بود.قیمت فعلی تومان 49,950,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Proteco ایتالیا مدل Ace

قیمت اصلی تومان 50,544,000 بود.قیمت فعلی تومان 50,220,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Fadini مدل Nupi66 نوپی 66

قیمت اصلی تومان 63,450,000 بود.قیمت فعلی تومان 52,974,000 است.

جک پارکینگی بی اف تی ایتالیا BFT پا ملخی E5

قیمت اصلی تومان 66,204,000 بود.قیمت فعلی تومان 63,882,000 است.

جک پارکینگی بی اف تی ایتالیا BFT مدل LUX BT2B

قیمت اصلی تومان 74,520,000 بود.قیمت فعلی تومان 71,496,000 است.

جک پارکینگی فک ایتالیا پا ملخی مدل 391

قیمت اصلی تومان 76,248,000 بود.قیمت فعلی تومان 75,330,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Faac ایتالیا مدل 402 CBC

قیمت اصلی تومان 118,260,000 بود.قیمت فعلی تومان 109,620,000 است.

جک هیدرولیک فادینی Fadini Hindi 880 M

قیمت اصلی تومان 113,940,000 بود.قیمت فعلی تومان 110,700,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Faac ایتالیا 402 SBS

قیمت اصلی تومان 113,076,000 بود.قیمت فعلی تومان 112,320,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Fadini مدل Hindi880 L

قیمت اصلی تومان 126,468,000 بود.قیمت فعلی تومان 120,960,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Fadini مدل Special Hindi880 L

قیمت اصلی تومان 126,414,000 بود.قیمت فعلی تومان 123,660,000 است.

جک زیر سطحی درب پارکینگ بی اف تی BFT SUB ERSC

قیمت اصلی تومان 167,130,000 بود.قیمت فعلی تومان 166,320,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Faac ایتالیا مدل 400 SB

قیمت اصلی تومان 201,366,000 بود.قیمت فعلی تومان 199,368,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیکFaacایتالیا 400 SBS

قیمت اصلی تومان 206,280,000 بود.قیمت فعلی تومان 204,660,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Faac ایتالیا 400 CBAC

قیمت اصلی تومان 225,720,000 بود.قیمت فعلی تومان 213,894,000 است.

ویدیو راهنمای جک پارکینگی دو لنگه

جک دو لنگه چیست و چه کاربردی دارد؟

جک دو لنگه جک‌هایی هستند که جهت دربهای روتین با وزن‌های کم تا وزن هر لنگه 1500 کیلوگرم کاربرد دارد عرض هر لنگه تا 7 متر جمعا 14 متر هر دهانه امکان نصب دارند. جک‌های دو لنگه در دو مدل الکترو هیدرولیک و الکترو مکانیک تولید شده که با توجه به وزن و تعداد تردد جک مورد نظر انتخاب می‌گردد.

جک پارکینگی دو لنگه کجا استفاده میشه؟

جک پارکینیگی دو لنگه

جک پارکینیگی دو لنگه

در تمامی دربهای ساخته شده امکان نصب جک دو لنگه وجود دارد نکته مهم فضایی هست که باید ته جک داشته باشم تا جک نصب گردد برای مثال برای دربی که کنار ستون اصلی ساختمان نصب می‌شود امکان نصب جک معمولی دو لنگه وجود ندارد و میبایستی از جک‌های کف گرد استفاده گردد.

در درب‌هایی که به ستون نزدیک نباشد فضای تقریبی 20*20 سانتی متر نیاز است. همچنین در این مدل جکها باید سرجک روی درب نصب گردد پس یک پروفیل سر تا سری افقی و یا صفحه پلیت روی درب موجود باشد.

مزیت خرید جک‌های دو لنگه چیست؟

از مزایای جک دو لنگه می‌توان به فشار کمتربرروی بازو و قیمت مناسب نسبت به مثلا جک تک لنگه یا ریلی اشاره کرد. همچنین عدم نیاز به قفل برقی در برخی از مدلها با توجه به عرض درب که خود باعث کاهش قیمت می‌شود.

معایب خرید جک‌های دو لنگه چیست؟

جک‌های دو لنگه اگر درست نصب شود و همچنین جکی مناسب جهت درب با توجه به وزن انتخاب گردد عیبی در این مدلها پیدا نمی‌کنید. جک‌های فوق نیاز به سرویس دوره‌ای ندارد و فقط باید لولاهای درب اول هرفصل با روغن روانکاری شود.

روش‌های نصب بعد از خرید جک‌های دو لنگه چگونه است؟

در نصب جک دو لنگه دو طرف جک باید سیم کشی شود یک عدد کابل برق 3*1.5 جهت هرجک و یک کابل زوجی در ارتفاع 60 تا 70 سانتی متری جهت فتوسل‌ها و یک کابل دو رشته برای فلاشر نیاز دارد در صورت انتخاب قفل برقی میبایست یک کابل زوجب هم برای فقل در نظر گرفت. همچنین فضایی که برای نصب پلیت ته جک نیاز داریم 20*20 سانتی متر لنگه می‌باشد.

جک‌های دو لنگه ارزان‌تر هستند؟

بهترین جک پارکینگی دو لنگه

بهترین جک پارکینگی دو لنگه

جک‌های دولنگه با توجه به فشار کمتری که روی بازوها داریم می‌توانیم از جک‌هایی با قدرت کمتر استفاده کنیم پس می‌توانیم از جکی با قیمت ارزان استفاده کنیم. اما اگر تردد بالا باشد و وزن و عرض درب نیز زیاد باشد باید از جک‌های هیدرولیک استفاده کنیم که این مدل جکها از قیمت بالایی برخوردارند.

چه نوع جک دو لنگه‌ای رو انتخاب کنیم؟

انتخاب جک دو لنگه براساس وزن و عرض درب و همچنین تعداد تردد می‌باشد که با توجه به موارد فوق باید از جک‌های دو لنگه هیدرولیک یا الکترو مکانیک استفاده کنیم که با توجه به انتخاب هزینه جک نیز متغیر می‌باشد

نصب دستگاه پس از خرید جک دو لنگه چقدر زمان می‌برد؟

اگر نیاز به کنده کاری و سیم کشی نباید نصب جک دو لنگه 8 ساعت زمان می‌برد. مواردی همچون کابل کشی و کنده کاری به اندازه خود جک و یا به اندازه ته جک و همچنین امکان ارتباط بین دو درب جهت کابل کشی در مدت زمان نصب جک تاثیر گذار میبا شد.

قیمت جک پارکینگی دو لنگه چگونه تعیین می‌شود؟

قیمت جک دو لنگه براساس نوع جک که هیدرولیک باشید یا الکترو مکانیک و همچنین نوع قفل برقی مورد استفاده و تعداد ریموت کنترل تعیین می‌گردد.

همچنین بعد مسافت تا محل نصب و یا میزان کابل کشی برق اصلی در قیمت تمام شده کالا تاثیر گذار می‌باشد.

ارزان‌ترین جک دو لنگه کدام است؟

جک‌های الکترو مکانیک دو لنگه ارزانترین مدلهای جک می‌باشد. که با توجه به نوع کارکرد و استهلاک آنها طول عمر کمتری نیز دارند.

مدت زمان تحویل بعد از خرید جک دو لنگه چقدر است؟

جک پارکینیگی دو لنگه

جک پارکینیگی دو لنگه

پس از بازدید یا ارسال عکس از محل پروژه نوع جک انتخاب شده و جک انتخابی طی حداقل 3 ساعت ارسال رایگان در تهران می‌گردد.

قدرت استاندارد یک جک دو لنگه چقدر باید باشد؟

اگر دربی با وزن 300 کیلوگرم داریم و لولاها ساده می‌باشد بایستی قدرت جک را دو برابر در نظر بگیریم ولی اگر لولاها بلبرینگی باشد می‌توانیم جکی انتخاب کنبم که مثلا 400 کیلوگرم را جابجا کند همچنین اگر محل نصب بادخیز است باید قدرت سیستم را بیشتر در نظر بگیریم که فشار کمتری روی جک وارد شود و طول عمر بالاتری داشته باشد.

برای خرید جک پارکینگی دو لنگه به چه نکاتی توجه کنیم؟

بادخیز بودن محل نصب و وزن درب و عرض آن همچنین تعداد تردد و نوع لولای درب در انتخاب مهم است در کنار این موضوع انتخاب جکی با کیفیت و مهمتر از آن خدمات پس از فروش را باید در نظر بگیریم.

جک پارکینگی دو لنگه چقدر تحمل فشار دارد؟

جکهای پارکینگی دو لنگه  تا وزن هر لنگه 2000 کیلوگرم و عرض تا 7 متر را میتوانند جابجا کنند این از بعد قدرت جک از بعد فشار اگر منظورمان تحمل فشار مضاعف روی درب باشد  که کلا جکهای پارکینگی در صورت فشار به درب آسیب پذیرند و شفت آنها کج میشود و یا گیربکس آسیب میبیند و .. 

جک پارکینگی دو لنگه دربرابر چه چیزهایی مقاوم است؟

در برابر باد  و وزن زیاد و یا هرگونه عملکرد معمولی مشکلی ندارد ولی درصورت ضربه به درب جک دو لنگه آسیب میبیند 

آیا جک پارکینگی دو لنگه قابل حمل و جابه‌جایی است؟

امکان باز و بسته شدن و حمل و نصب مجدد جک دولنگه امکانپذیر است فقط باید دو عدد پلیت سر و ته جک مجددا خریداری شود 

آیا خرید جک پارکینگی دو لنگه دست دوم را پیشنهاد میکنید؟

در صورتی جک دو لنگه برند باشد و یا هیدرولیک باشد و همچنین برند آن برای مثال برندی مثل فادینی یا بی اف تی باشد که ارزش خرید دست دوم داشته باشد پیشنهاد میگردد ولی در صورتی که برندهای نامرغوب و یا بی کیفیت چینی باشد اصلا پیشنهاد خرید جک دو لنگه دست دوم را نداریم