پادکست توضیحات تعمیر راهبند لایف LIFE (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای لایف LIFEواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 900.000
تعویض موتور راهبند لایف LIFEهر عدد / 8.500.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبند لایف LIFEهر عدد / 1.200.000
تعمیر برد راهبند لایف LIFEهر عدد / 9.500.000
تعویض خلاص کن راهبند لایف LIFEهر عدد / 680.000
تعمیر گیربکس راهبند لایف LIFE تعویض گیربکس راهبند لایف LIFEهر عدد / 9.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند لایف LIFEهر عدد / 2.000.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند لایف LIFEهر عدد / 3.500.000
تعویض و یا تعمیر میله راهبند لایف LIFE هر عدد / 1.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند لایف LIFEهر عدد / 1.500.000
سرویس دوره ای راهبند لایف LIFEهر عدد / 900.000
تعویض فنر راهبند لایف LIFEهر عدد/ 5.500.000
نصب مجدد و راه اندازی راهبند لایف LIFEهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای لایف LIFE