ویدیوی معرفی محصولات برند فک

پادکست توضیحات تعمیر راهبند فک Faac (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای فک Faacواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض موتور با توجه به نوع موتور متغیر هر عدد / 25.000.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبند Faacهر عدد / 6۵۰.۰۰۰
تعمیر بردهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض مغزی خلاص کن راهبند FAAC هر عدد / 1.500.000
تعمیر و تعویض گیربکس راهبند مکانیک FAAC با توجه به مدل متغیرهر عدد / 12.000.000
تعویض میکروسوئیچهر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعویض چرخ دنده راهبند مکانیکی FAAC هر عدد / 1.800.000
تعویض اورینگ راهبندهیدرولیک FAAC با توجه به مدل متغیرهر عدد / 900.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجددهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
سرویس دوره ای راهبند هیدرولیک و مکانیکی FAAC هر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض فنر راهبند FAACهر عدد/ 7۵۰.۰۰۰
نصب مجدد راهبند FAAC هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای فک Faac