پادکست توضیحات تعمیر راهبند گلدن گیت Golden Gate (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای گلدن گیت Golden Gateواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 900.000
تعویض موتور راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 11.000.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 850.000
تعمیر برد راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 4.200.000
تعویض خلاص کن راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 1.200.000
تعمیر گیربکس راهبند گلدن گیت Golden Gate هر عدد / 3.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 1.200.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 1.800.000
تعویض گیربکس راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 4.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 1.000.000
سرویس دوره ای راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 900.000
تعویض فنر یا میله راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد/ 1.500.000
نصب مجدد راهبند گلدن گیت Golden Gateهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای گلدن گیت Golden Gate