پادکست توضیحات تعمیر راهبند زومر Sommer (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای زومر Sommerواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 15.50۰.۰۰۰
تعویض بلبرینگ راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 85۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 6.500.۰۰۰
تعویض خلاص کن راهبند زومر آلمان هر عدد / 8.500.۰۰۰
تعمیر گیربکس راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 6.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 1.800.000
تعویض فنر یا میله راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 6.500.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 3.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند زومر آلمان هر عدد / 850.000
سرویس دوره ای راهبند زومر آلمان هر عدد / 850.000
تعویض گیربکس راهبند زومر آلمان با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد/ 35.000.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند زومر آلمان هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای زومر Sommer