نمایش 1–60 از 211 نتیجه

کنترل برد جک دولنگه BLANCO بلانکو هرا HERA

قیمت اصلی تومان 7,290,000 بود.قیمت فعلی تومان 4,860,000 است.

جک پارکینگی تک لنگه آریا 400 ایران

قیمت اصلی تومان 9,450,000 بود.قیمت فعلی تومان 8,856,000 است.

برد بی اف تی زارا BFT Zara

قیمت اصلی تومان 9,666,000 بود.قیمت فعلی تومان 8,910,000 است.

جک پارکینگی تک لنگه آریا 400 ساخت ایران

قیمت اصلی تومان 9,450,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,018,000 است.

کنترل برد درب دو لنگه بی اف تی ایتالیا 220 ولت Altair P

قیمت اصلی تومان 9,990,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,072,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO تک لنگه هرا Hera

قیمت اصلی تومان 10,260,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,180,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری ECO B

قیمت اصلی تومان 10,692,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,271,800 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری ECO A

قیمت اصلی تومان 10,746,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,288,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه آریا 400 ایران

قیمت اصلی تومان 10,530,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,450,000 است.

جک پارکینگی تک لنگه ایرانی آریا 500

قیمت اصلی تومان 9,720,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,450,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 4L

قیمت اصلی تومان 10,044,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,720,000 است.

جک پارکینگی دولنگه باروس 400 ایران

قیمت اصلی تومان 10,530,000 بود.قیمت فعلی تومان 9,990,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری Nor A

قیمت اصلی تومان 11,880,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,368,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه آریا 500 ایران

قیمت اصلی تومان 11,610,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,530,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 4s

قیمت اصلی تومان 11,178,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,584,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 6L

قیمت اصلی تومان 11,340,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,692,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه DSC سری Nor B

قیمت اصلی تومان 12,150,000 بود.قیمت فعلی تومان 10,692,000 است.

برد کنترل هوشمند BFT RIGEL 6 مناسب جک P4.5وLUX وP7

قیمت اصلی تومان 11,772,000 بود.قیمت فعلی تومان 11,016,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 6s

قیمت اصلی تومان 11,340,000 بود.قیمت فعلی تومان 11,070,000 است.

جک پارکینگی دو لنگه آریا 600 ایران

قیمت اصلی تومان 12,420,000 بود.قیمت فعلی تومان 11,610,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO تک لنگه سری Hades

قیمت اصلی تومان 15,390,000 بود.قیمت فعلی تومان 12,690,000 است.

جک پارکینگی تک لنگه بلانکو اسپانیا BLANCO نیکس NYX

قیمت اصلی تومان 14,310,000 بود.قیمت فعلی تومان 13,230,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO هرا Hera مدل L

قیمت اصلی تومان 19,980,000 بود.قیمت فعلی تومان 14,040,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO دو لنگه سری هرا Hera

قیمت اصلی تومان 17,010,000 بود.قیمت فعلی تومان 14,040,000 است.

جک پارکینگی کانه گیت 220 ولت فنلاند سری win kit 600

قیمت اصلی تومان 18,630,000 بود.قیمت فعلی تومان 16,470,000 است.

جک پارکینگی دولنگه بلانکو اسپانیا BLANCO نیکس NYX

قیمت اصلی تومان 18,630,000 بود.قیمت فعلی تومان 17,550,000 است.

جک پارکینگی بلانکو اسپانیا BLANCO دولنگه سری هادس Hades

قیمت اصلی تومان 21,060,000 بود.قیمت فعلی تومان 18,738,000 است.

جک پارکینگی ریلی بلانکو اسپانیا Blanco زئوس 1500 Zeus

قیمت اصلی تومان 20,790,000 بود.قیمت فعلی تومان 19,764,000 است.

جک پارکینگی نایس Wingo A60 Nice بردجدید MC 800

قیمت اصلی تومان 25,002,000 بود.قیمت فعلی تومان 24,570,000 است.

جک پارکینگی دولنگه V2 ایتالیا مدل Calypso 400

قیمت اصلی تومان 31,320,000 بود.قیمت فعلی تومان 27,000,000 است.

جک ریلی نایس مدل روبو 600 ROBO مدل ROBO KCE

قیمت اصلی تومان 30,240,000 بود.قیمت فعلی تومان 28,080,000 است.

جک ریلی 24 ولت نایس ربوس Robus 600 – مدل ROBUS KCE

قیمت اصلی تومان 30,240,000 بود.قیمت فعلی تومان 29,052,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 4p

قیمت اصلی تومان 32,076,000 بود.قیمت فعلی تومان 30,780,000 است.

جک پارکینگی کی اتومیشن ایتالیا Ray 2524

قیمت اصلی تومان 36,180,000 بود.قیمت فعلی تومان 33,480,000 است.

جک پارکینگی دولنگه سیماران ایران فراز 5p

قیمت اصلی تومان 34,020,000 بود.قیمت فعلی تومان 33,480,000 است.

جک ریلی درب اتوماتیک نایس Nice تور 1500 TH

قیمت اصلی تومان 35,100,000 بود.قیمت فعلی تومان 34,020,000 است.

جک پارکینگی جنیوس ایتالیا سری 300 G Bat

قیمت اصلی تومان 35,262,000 بود.قیمت فعلی تومان 34,182,000 است.

جک پارکینگی وی تو تک لنگه کالیپسو 600

قیمت اصلی تومان 36,072,000 بود.قیمت فعلی تومان 34,938,000 است.

جک پارکینگی کوییکو Quicko ایتالیا Eon

قیمت اصلی تومان 36,342,000 بود.قیمت فعلی تومان 35,154,000 است.

جک پارکینگی بی اف تی Phobos A25 فوبوس A25

قیمت اصلی تومان 39,960,000 بود.قیمت فعلی تومان 36,288,000 است.

جک پارکینگی جنیوس ایتالیا سری 400 G Bat

قیمت اصلی تومان 38,448,000 بود.قیمت فعلی تومان 37,260,000 است.

جک درب پارکینگ بی اف تی فوبوس BFT Phobos A40

قیمت اصلی تومان 39,960,000 بود.قیمت فعلی تومان 37,422,000 است.

جک پارکینگ BFT Kustos A40 ایتالیا دو لنگه 24 ولت

قیمت اصلی تومان 40,500,000 بود.قیمت فعلی تومان 37,962,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Proteco ایتالیا مدل Leather4

قیمت اصلی تومان 40,014,000 بود.قیمت فعلی تومان 39,420,000 است.

موتور ریلی کشویی پروتکو Mover 15 Proteco KG 1500

قیمت اصلی تومان 44,280,000 بود.قیمت فعلی تومان 41,796,000 است.

آرام بند برقی بی اف تی ایتالیا BFT پا ملخی E5 تک لنگه

قیمت اصلی تومان 46,764,000 بود.قیمت فعلی تومان 42,174,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Proteco ایتالیا مدل Leather5

قیمت اصلی تومان 46,926,000 بود.قیمت فعلی تومان 44,496,000 است.

جک پارکینگی نایس ایتالیا Toona 5024

قیمت اصلی تومان 46,980,000 بود.قیمت فعلی تومان 45,900,000 است.

جک پارکینگی ریلی BFT ایتالیا Ares 1500 بی اف تی

قیمت اصلی تومان 53,082,000 بود.قیمت فعلی تومان 49,140,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Faac ایتالیا مدل 412

قیمت اصلی تومان 50,922,000 بود.قیمت فعلی تومان 49,302,000 است.

جک پارکینگی دولنگه Proteco ایتالیا مدل Ace

قیمت اصلی تومان 50,544,000 بود.قیمت فعلی تومان 50,220,000 است.

جک پارکینگی هیدرولیک Fadini مدل Nupi66 نوپی 66

قیمت اصلی تومان 63,450,000 بود.قیمت فعلی تومان 52,974,000 است.

جک ریلی کشویی نایس Run 2500

قیمت اصلی تومان 62,100,000 بود.قیمت فعلی تومان 54,054,000 است.

جک پارکینگی BFT بی اف تی BT2B تک لنگه LUX هیدرولیک

قیمت اصلی تومان 63,720,000 بود.قیمت فعلی تومان 58,320,000 است.

جک پارکینگی بی اف تی ایتالیا BFT پا ملخی E5

قیمت اصلی تومان 66,204,000 بود.قیمت فعلی تومان 63,882,000 است.

.

جک پارکینگی چیست؟

یک زمانی بود که درب کنترلی پارکینگ کالای لوکس و تجملی محسوب می‌شد و فقط برای راحتی نصب راه‌اندازی می‌شد. ولی الان با توجه به اینکه فرهنگ هزینه کردن برای امنیت در کنار آسایش با هم به وجود اومده، میشه گفت یک کالای لازم مثل قفل درب منازل یا مثل دزدگیر برای خودرو هست.

برای مثال اگر شما از خودرو خودتون پیاده بشید و بخواید درب پارکینگ رو باز کنید و در همین حین خودرو شما رو به سرقت ببرند با خرید جک پارکینگی و نصب درب ریموتی می‌تونید جلوی این اتفاق رو بگیرید و یا هنگام بارش برف و باران و یا سرما و گرما بدون پیاده شدن از خودرو باز شدن یک دکمه ریموت پارکینگ تشریف ببرید.

پس می‌بینیم نصب درب ریموتی کنترلی یک نیاز هست که در تمامی ساختمان‌های در حال ساخت و یا حتی قدیمی امکان‌پذیر هست.

جک‌های پارکینگی مدل‌های مختلفی دارند جک‌های که می‌توان بر روی درب نصب کرد و یا مدل‌هایی که داخل زمین زیر لولا قرار می‌گیرند، و یا کاری که همانند آرام بند بالای درب و یا روی ستون نصب می‌گردد.

زاویه بازشدن درب با جک پارکینگی چقدر است؟

زاویه بازشوی درب به صورت استاندارد نود درجه می‌باشد ولی در صورت انتخاب جک‌هایی باغ با طول شفت زیاد می‌توان تا ۱۳۰ درجه بازشو ایجاد کرد شایان ذکر است بازشو بیشتر می‌توان از جک‌های زیرسطحی که طراحی شدند برای ایجاد زاویه بازشو تا ۱۸۰ درجه استفاده کرد.

توضیحات بالا برای جک‌های لولایی بود در جک‌های ریلی امکان نصب جک در وسط درب وجود ندارد جک‌های ریلی به صورت استاندارد می‌بایست روی زمین نصب گردد ولیکن در مواقع خاص که احتمال برخورد خودرو با جک ریلی وجود دارد می‌توان جک را در بالای درب نصب کرد جهت نصب جک پارکینگی ریلی در بالا می‌بایستی اقدام به ساخت شاسی با پروفیل در بالای درب کرد اشکال نصب جک ریلی در بالای درب ایجاد لرزش در لحظه استارت و نمایان بودن کابل‌ها می‌باشد پس بهتر است در صورتی که امکان نصب در پایین وجود دارد از نصب سیستم در بالای در خودداری کرد.

جهت نصب جک‌های لولایی در مواقعی که امکان نصب در وسط درب به هر دلیلی ندارد می‌توانیم چک را در بالا یا پایین درب نصب کنیم فقط باید دقت داشته باشیم که اگر جک را در بالا نصب می‌کنیم حتماً برای درب کلاف در نظر گرفته باشیم که به مرور زمان درب تاب بر ندارد.

وزن درب جک پارکینگی

در جک پارکینگی دو لنگه از ۲۰۰ کیلوگرم تا ۱۵۰۰ کیلو گرم جهت هر لنگه با عرض یک متر و هشتاد تا ۷ متر هر لنگه امکان جابجایی داریم و در جک‌های ریلی از وزن ۳۰۰ کیلوگرم تا ۴۰۰۰ کیلو گرم امکان جابجایی داریم، عرض درب ریلی مهم نیست فقط باید دقت کنیم که متراژ مشخص گردد تا دنده شانه‌ای به اندازه عرض درب تهیه گردد.

انواع جک هیدرولیک و مکانیک

انواع جکهای پارکینگی مدل هیدرولیک یا مکانیک میباشد بعضی از مدل‌های ریلی یا لولایی می‌تواند دارای موتور غوطه‌ور در روغن باشد.

جک هیدرولیک چیست؟

در این نوع جک یک پمپ به عنوان منبع تغذیه است. این نوع جک از قدرت بیشتری نسبت به سایر مدل‌های موجود در بازار برخوردار است دلیل این موضوع نیز این است که پمپ که منبع تغذیه است معمولاً به‌طور مکانیکی کار می‌کند. به صورت کلی علاوه بر کاربردی که جک‌های هیدرولیکی برای باز و بسته شدن درب دارند در صنعت نیز کاربرد فراوانی دارند.

تفاوت جک هیدرولیک و مکانیک چیست؟

جک‌های هیدرولیک طراحی شده‌اند برای ترددهای نامحدود وزن‌های بالا مکانیک طراحی شدند برای ترددهای محدود و وزن‌های کم جک‌های هیدرولیک جک‌های گرانی هستند ولیکن طول عمر بالایی دارند دستگاه مکانیک قیمت پایین و طول عمر کمتری دارند ولی با توجه به بودجه‌ای که برای پروژه در نظر می‌گیرید اگر از لحاظ فنی محدودیتی نداشته باشید میتوانید از جک هیدرولیک استفاده کنید جک‌های مکانیکی ترددی نهایتاً ۴۰ واحدی را پوشش می‌دهد و یا مدل‌های ۴ ولت ۶۰ تا ۷۰ واحد ولیکن جک‌های هیدرولیک ترددهای نامحدود را پوشش می‌دهد.

فضای مورد نیاز نصب جک پارکینگی

بهترین جک پارکینگی

بهترین جک پارکینگی

جهت نصب هر جک پارکینگ لولایی ما نیاز به فضایی در پشت جک داریم این فضا در هر جک مختلف میباشد برای مثال از لولای درب تا لولای جک اندازه‌ای حدود ۱۶ سانتی متر نیاز است قاب جک هم جداگانه پس یک فضای ۲۰ در ۲۰ مورد نیاز است جهت نصب پلیت سر جک به یک پروفیل افقی نیاز داریم اگر امکان نصب پروفیل روی درب وجود نداشته باشد باید یک عدد صفحه پلیت روی درب نصب شود.

بهترین کشور سازنده جک پارکینگی

جکهای موجود در بازار ایران ساخت کشورهای مختلفی میباشد ولی حرف اول اتوماسیون در دنیا را در زمینه جک پارکینگی ایتالیا می‌زند جکهایی ساخت کشور چین، اسپانیا، آلمان، و یا ایران نیز موجود میباشد اگر محدودیت بودجه نداشته باشیم از جک‌های ایتالیایی یا اسپانیایی و یا آلمانی استفاده می‌کنیم و اگر از جکهای ارزان قیمت بخواهیم استفاده کنیم از جکهای ایرانی یا چینی می‌توانیم استفاده کنیم.

جک ارزان یا جک گران؟ مسئله این است!

خوب حالا جک ارزان بخریم یا گرون یادمون باشه هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست هیچ گرانی هم بی‌دلیل نیست ولی خوب در این مثال دلیل نمیشه که جک ارزان رو گرون بخریم یا بر عکس باید اگر جک ایرانی میخوایم جک با کیفیت بخریم و اگر جک وارداتی میخوایم هم با کیفیت بخریم

خدمات پس از فروش جک پارکینگی چگونه است؟

مهمترین قسمت خرید یک محصول خدمات بعدش هست اگر ما یک ماشین داشته باشیم که لوازم یدکی نداشته باشه به چه درد میخوره جک هم همینطوره، ما هم جکی رو پیشنهاد میدیم که بتونیم خدمات بدیم و قطعات یدکی داشته باشیم، همیشه موقع فروش به بعدش فکر می‌کنیم.

هنگام خرید جک پارکینگی به چه نکاتی دقت کنیم؟

نکات قبل از خرید جک پارکینگی

نکات قبل از خرید جک پارکینگی

همیشه باید برای یک درب ۲۰۰ کیلویی جکی رو انتخاب کنیم که قدرتش بیشتر باشه و بادخیز بودن محل نصب و همچنین روان بودن لولاها در جکهای لولایی و روان بودن ریل‌ها یا همون چرخ‌ها رو در دربهای ریلی در نظر بگیریم مثال واضحش اینه که اگه ما با یه خودروی ۷۰ اسب بخاری در جاده حرکت کنیم هم ما رو میرسونه به مقصد و اگه با یه خودروی ۲۰۰ اسب بخاری هم حرکت کنیم میرسونه ولی فشاری که به ماشین ۲۰۰ اسب بخاری میاد کمتره توی جک پارکینگی هم همین قانون وجود داره

اگر یک جک با قدرت ۳۰۰ کیلو هر لنگه ۳ متر داشته باشیم و یک درب با وزن ۴۰۰ کیلو و ۱.۵ متر رو بخوایم اتوماتیک کنیم میتونیم از همین جک استفاده کنیم چون عرض کمتر وزن بیشتر رو میتونیم براش در نظر بگیریم

قیمت جک پارکینگی چگونه تعیین میشود؟

قیمت جک پارکینگی با توجه به نوع کارکدر که مکانیک یا هیدرولیک باشد و همچنین برند آن و قدرت جک و یا حتی ایرانی و یا اروپایی بودن آن تعیین میگردد

انواع پیستون جک لولایی

جکهای لولایی یا پیستونی هستند یا ماردونی! جکهای پیستونی جکهای هستند که یک سیلندر دارند و یک شفت که داخل پیستون قرار گرفته و با حرکت پیستون داخل سیلندر درب باز و بسته می‌شود در مدل ماردانی یک عدد شفت به صورت ثابت است و یک عدد مهره ماردان روی شفت حرکت می‌کند، تفاوت این دو در فشار پشت درب است و شکل ظاهری، مدل پیستونی فشار بیشتری در پشت درب دارد ولی مدل ماردانی فشار پشت درب کمتری دارد.

خرید جک پارکینگی به صورت اینترنتی چگونه است؟

پس از بررسی وزن و عرض درب و تعداد تردد نوع جک پارکینگی را انتخاب و اقدام به خرید اینترنتی آن میتوان کرد

نصب رو به داخل یا رو به خارج؟

در دربهای که درب رو به بیرون باز می‌شود امکان نصب جک به صورتی که رو به بیرون باز شود با تغییر محل نصب پلیت ته جک وجود دارد ولی در این مدل جک‌ها باید از شفت بلند استفاده کرد تا فشار کمتری به جک بیاید

جک پارکینگی چقدر تحمل فشار دارد؟

جک پارکینگی با توجه به نوع طراحی که دارد تا وزن 4000 کیلوگرم در مدل ریلی و 2000 کیلوگرم در مدل دو لنگه و تک لنگه قابلیت تحمل فشار وزنی را دارد ولی در برابر شربه و فاشر به درب مقاومت اینگونه دربهای کمتر است

جک پارکینگی دربرابر چه چیزهایی مقاوم است؟

جک پارکینگی در برابر باران و برف و آفتاب و شرایط محیطی چون برای نصب در بیرون طراحی شده مقاوم است

آیا جک پارکینگی قابل حمل و جابه‌جایی است؟

امکان نصب مجدد و جابجایی جک پارکینگی وجود دارد ولی باید توجه داشت که با توجه به برند و کیفیت جک آیا این جابجایی مقرون به صرفه است یا خیر

آیا خرید جک پارکینگی دست دوم را پیشنهاد میکنید؟

خرید جک پارکینگی دست دوم با توجه به برند و نوع سیستم باید بررسی شود ولی به طور کلی پیشنهاد نمیگردد