پادکست توضیحات تعمیر راهبند مگنتیک Magnetic (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای مگنتیک Magneticواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 1.250.000
تعویض موتور راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 900.000.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 4.500.000
تعمیر برد راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 45.000.000
تعویض خلاص کن راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 8.000.000
تعمیر گیربکس راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 120.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 25.000.000
تعویض میله و یا فنر راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 46.000.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 4.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 8.500.000
سرویس دوره ای راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 1.000.000
تعویض گیربکس راهبند مگنتیک Magneticهر عدد/ 68.000.000
نصب و راه اندازی راهبند مگنتیک Magneticهر عدد / 6.000.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای مگنتیک Magnetic