پادکست توضیحات تعمیر راهبند کامه Came (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای کامه Cameواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند کامه Came با توجه به مدل متغیر میباشد هر عدد / 25.000.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبند کامه Cameهر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند کامه Cameهر عدد / 12.50۰.۰۰۰
تعویض مغزی خلاص کن راهبند کامه Cameهر عدد / 2.500.۰۰۰
تعمیر گیربکس راهبند کامه Came با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 60.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند کامه Came هر عدد / 900.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند کامه Came با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 2.500.000
تعویض میله و یا تنظیم فنر راهبند کامه Came با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 8.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند کامه Came با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 9.500.000
سرویس دوره ای راهبند کامه Cameهر عدد / 900.000
تعویض گیربکس در مدل مکانیکی راهبند کامه Came با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد/ 35.000.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند کامه Cameهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای کامه Came