پادکست توضیحات تعمیر راهبند دلتا Delta (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای دلتا Deltaواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعویض موتورهر عدد / 8.000.000
تعویض بلبرینگهر عدد / 6۵۰.۰۰۰
تعمیر بردهر عدد / 6۵۰.۰۰۰
تعویض مغزی خلاص کنهر عدد / 4۵۰.۰۰۰
تعمیر گیربکسهر عدد / 1.500.000
تعویض میکروسوئیچهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند دلتاهر عدد / 95۰.۰۰۰
تعویض فنر یا میله راهبند دلتا هر عدد / 1.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجددهر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
سرویس دوره ای راهبند دلتا هر عدد / 70۰.۰۰۰
تعویض گیربکسهر عدد/ 9.000.000
نصب مجدد راهبند دلتا هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای دلتا Delta