ویدیوی معرفی محصولات برند اوژن

پادکست توضیحات تعمیر راهبند اوژن Ojan (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای اوژن Ojanواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند اوژن هر عدد / 5.500.000
تعویض بلبرینگ راهبند اوژنهر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعمیر بردراهبند اوژنهر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعویض خلاص کن راهبند اوژنهر عدد / 1.200.000
تعمیر گیربکس راهبند اوژنهر عدد / 2.000.000
تعویض میکروسوئیچهر عدد / 750.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند اوژنهر عدد / 1.200.000
تعویض فنر یا میله راهبند اوژنهر عدد / 1.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند اوژنهر عدد / 750.000
سرویس دوره ای راهبند اوژنهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض گیربکس راهبند اوژنهر عدد/ 12.500.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند اوژنهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای اوژن Ojan