ویدیوی معرفی محصولات برند کانه گیتس

پادکست توضیحات تعمیر راهبند کانه گیتس Kone Gates (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای کانه گیتس Kone Gatesواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 850.000
تعویض موتور راهبند کانه گیت Kone Gates با توجه به مدل متغیرهر عدد / 16.500.000
تعویض بلبرینگ موتور راهبند کانه گیت Kone Gates با توجه به مدل متغیرهر عدد / 1.200.000
تعمیر برد راهبند کانه گیت Kone Gates با توجه به مدل متغیرهر عدد / 1.500.000
تعویض خلاص کن راهبند کانه گیت Kone Gates هر عدد / 800.000
تعمیر گیربکس راهبند کانه گیت Kone Gates با توجه به مدل متغیر هر عدد / 25.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند کانه گیت Kone Gates هر عدد / 1.200.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند کانه گیت Kone Gates با توجه به مدل متغیرهر عدد / 1.800.000
تعویض گیربکس راهبند کانه گیت Kone Gates با توجه به مدل متغیرهر عدد / 35.000.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند کانه گیت Kone Gates هر عدد / 6.500.000
سرویس دوره ای راهبند کانه گیت Kone Gates هر عدد / 900.000
تعویض میله یا تعویض فنر راهبند کانه گیت Kone Gates هر عدد/ 1.500.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند کانه گیت Kone Gates هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای کانه گیتس Kone Gates