ویدیوی معرفی محصولات برند فادینی

پادکست توضیحات تعمیر راهبند فادینی Fadini (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای فادینی Fadini بایت 980واحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 35.000.۰۰۰
تعویض بلبرینگ موتور راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 1.000.000
تعویض خلاص کن راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 1.500.000
تعمیر روغن ریزی پمپ هیدرولیک راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 3.500.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 900.000
تعویض پکینگ یا اورینگ راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 8.500.000
تنظیم و رگلاژ فنر راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 8.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 1.500.000
سرویس دوره ای راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 8.000.000
تعویض میله راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد/ 1.000.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند فادینی Fadini بایت 980هر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای فادینی Fadini