ویدیوی معرفی محصولات برند جنیوس

پادکست توضیحات تعمیر راهبند جنیوس Genius (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای جنیوس Geniusواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند جنیوس Genius با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 15.000.000
تعویض بلبرینگ راهبند جنیوس Geniusهر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند جنیوس Genius با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 10.000.000
تعویض خلاص کن راهبند جنیوس Geniusهر عدد / 3.500.000
تعمیر گیربکس راهبند جنیوس Genius با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 5.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند جنیوس Geniusهر عدد / 1.500.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند جنیوس Genius با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 3.500.000
تعویض فنر یا میله راهبند جنیوس Genius با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد / 2.500.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند جنیوس Geniusهر عدد / 1.500.000
سرویس دوره ای راهبند جنیوس Geniusهر عدد / 1.000.000
تعویض گیربکس راهبند جنیوس Genius با توجه به مدل متغیر میباشدهر عدد/ 25.000.000
نصب و راه اندازی مجدد راهبند جنیوس Geniusهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای جنیوس Genius