ویدیوی معرفی محصولات برند بلانکو

پادکست توضیحات تعمیر راهبند بلانکو Blanco (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبندبلانکو اسپانیا

شرح خدمات تعمیر راهبندهای بلانکو Blancoواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 7۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۵۵۰.۰۰۰
تعویض بلبرینگ راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۲۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
تعویض خلاص کن راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۱۵۰.۰۰۰
تعمیر راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۶۰۰.۰۰۰
تعویض میکروسوئیچ راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۱۵۰.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۲۵۰.۰۰۰
تعویض فنر یا میله راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
سرویس دوره ای گیربکس و جک بازویی مکانیکیهر عدد / ۵۵۰.۰۰۰
تعویض گیربکس راهبند بلانکو Blanco هر عدد/ ۳۵۰.۰۰۰
نصب و راه اندازی مجدد راهبند بلانکو Blanco هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای بلانکو Blanco