پادکست توضیحات تعمیر راهبند بام بین Bam Bin (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای بام بین Bam Binواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند بام بین هر عدد / 8.500.000
تعویض بلبرینگ راهبند بام بین هر عدد / 5۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند بام بین هر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض مغزی خلاص کن راهبند بام بین هر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعمیر و تعویض گیربکس راهبند بام بین هر عدد / 6.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند بام بین هر عدد / 9۵۰.۰۰۰
تعویض گیربکس راهبند بام بین هر عدد /3.500.000
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند بام بین هر عدد / 950.000
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند بام بین هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
سرویس دوره ای راهبند بام بین هر عدد / ۵۵۰.۰۰۰
تعویض گیبرکس راهبند بام بین هر عدد/ ۳۵۰.۰۰۰
نصب و راه اندازی مجدد راهبند بام بین هر عدد / ۳۵۰.۰۰۰
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای بام بین Bam Bin