ویدیوی معرفی محصولات برند آگسا

پادکست توضیحات تعمیر راهبند آگسا Agsa (برای حفظ زمان ارزشمند شما)

جدول تخمین هزینه تعمیرات راهبند

شرح خدمات تعمیر راهبندهای آگسا Agsaواحد / قیمت به تومان
دستمزد تکنسینهر عدد / 8۵۰.۰۰۰
تعویض موتور راهبند آگسا Agsaهر عدد / 14.500.000
تعویض بلبرینگ راهبند آگسا Agsaهر عدد / 6۵۰.۰۰۰
تعمیر برد راهبند آگسا Agsaهر عدد / 4.500.000
تعویض خلاص کن راهبند آگسا Agsaهر عدد / 650.۰۰۰
تعمیر گیربکس راهبند آگسا Agsaهر عدد / 16.000.000
تعویض میکروسوئیچ راهبند آگسا Agsaهر عدد / 95۰.۰۰۰
تعویض چرخ دنده گیربکس راهبند آگسا Agsaهر عدد / 2.500.000
تعویض میله یا فنر راهبند آگسا Agsaهر عدد / 1.200.00۰
تعمیر برد و تنظیم و برنامه ریزی مجدد راهبند آگسا Agsaهر عدد / 750.000
سرویس دوره ای راهبند آگسا Agsaهر عدد / 850.۰۰۰
تعویض گیربکس راهبند آگسا Agsaهر عدد/ 12.000.000
نصب مجددراهبند آگسا Agsaهر عدد / 3.500.000
جدول راهنمای هزینه تعمیرات راهبندهای آگسا Agsa